Vad kommer vi göra i projektet?

Alla Rösters verksamhet kommer vara uppbyggd kring workshops där unga nyanlända får skapa fritt genom medieproduktion. Under våren har vi testat pilotversioner av dessa workshops hos Sollentuna bibliotek med ett gäng grymma deltagare.

Bästa manus, bästa kärlekshistoria och bästa action var tre av de fem kategorier som delades ut när eleverna på språkintroduktion från Rudbecksskolan presenterade sina slutliga produktioner. Med hjälp av kartonger, tidningsurklipp och mobilkameror så hade de skapat filmer som presenterades under den sista workshopen som gick under namnet ”Filmfestivalen”.

Vid fyra olika tillfällen samlades Ung Media och projektet Alla Röster i Sollentuna bibliotek. Tillsammans med Lucía Ramirez Tuesta, verksamhetsutvecklare på IM (Internationell Människohjälp) och integrationscoachen Daniela Calderon på Rudbecksskolan så höll vi till i en lokal där vi fick vara helt själva. Tur det. För att skriva manus, skapa historier och ta fram karaktärer är inget som görs i tystnad.  

Eleverna samarbetade i mindre grupper och fick verktyg till att steg för steg, sätta ihop historier som sedan filmades och presenterades för resten av gruppen. Alla workshops genomfördes alltså som en pilotversion av Alla Röster – Ung Medias nya projekt .

Varför medieproduktion?

I media ser vi ofta unga nyanlända nämnas som en anonym grupp, siffror eller statistik. Men vilka är ungdomarna bakom siffrorna? Alla Röster är en ny plattform där unga själva får skildra sina verkligheter, drömmar och fantasier. Projektet tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Vi tror att genom enkla verktyg som film, foto eller ljud så kan vi skapa berättelser. Men istället för att säga vad berättelserna ska handla om så vill vi låta deltagarna själva skapa sina historier. Detta kan tyckas vara något enkelt och rentav självklart, men verkligheten ser annorlunda ut för unga och i synnerhet för många unga nyanlända. När vi hör om unga nyanlända i media beskrivs de ofta i grupp, utifrån siffror och statistik men sällan som enskilda individer med erfarenheter, drömmar och åsikter.

Bild från pilotworkshop i Sollentuna våren 2017.

Unga nyanlända måste få ta mer plats

För att kunna ta del av samhällsdebatten, vara med och påverka den och göra sin röst hörd så måste vi börja med att sänka trösklarna för unga nyanlända att synas och höras. Av samma anledning som vi frågar en expert sakkunnig i ett specifikt ämne måste vi fråga unga nyanlända i frågor som berör dem och deras liv. Delaktighet och inflytande samt möjlighet att påverka sina egna livsvillkor är en av demokratins mest grundläggande förutsättningar.

På Ung Media jobbar vi mot den åldersmaktsordning som bygger på normen att kunskapen, det rätta beslutsfattandet och de legitima livserfarenheterna tillhör vuxenlivet och inte de som definieras som unga. I projektet Alla Röster så jobbar vi specifikt med unga nyanländas rätt att höras och synas.

Alla Röster låter unga nyanlända ta makten över det ordet. Ord som är ett verktyg för att beskriva verklighet, drömmar och fantasi och förmedla denna bild till andra.

Publicerades 22 juni, 2017 Uppdaterades 30 juni, 2017

Innehållet skapades av

Jessica Norin Ortiz