Vi vill att alla ska ha möjlighet att kunna uttrycka sin åsikt, sina känslor och sina drömmar med respekt för alla människor lika värde. Vi startade projektet Alla Röster hösten 2016 eftersom att vi såg bristen på unga nyanländas erfarenheter i media. Framförallt såg vi lite av nyanländas egna berättelser. Precis som när det gäller unga i stort så pratas det ofta om och inte med unga nyanlända. De traditionella medier tenderar också att visa upp en stereotypiserad bild av unga nyanlända och då ofta som en homogen grupp, vilket leder till att ungdomarnas egna perspektiv uteblir. Detta vill vi ändra på. Vi ser hur snabbt digital kommunikation mobiliserar människor att engagera sig, på så sätt är digitalt berättande ett sätt att påverka samhället i stort. Genom Alla Röster producerar unga egna berättelser i digital form och berättelserna sprids på hemsidan och i sociala medier.  

Alla Röster drivs i samarbete med Ung Media Sverige, Kulturens bildningsverksamhet och Ensamkommandes förbund och är finansierat av Allmänna Arvsfonden.